Kontakt

Pomoc techniczną można uzyskać pisząc na adres: apd(at)uph.edu.pl


W sprawach związanych z obsługą pracy należy kontaktować się z właściwym Dziekanatem.